- 22/10 dalle ore 9:00 alle ore 18:00

- 26/10 dalle ore 9:00 alle ore 18:00

- 03/11 dalle ore 9:00 alle ore 18:00

- 05/11 dalle ore 14:00 alle ore 18:30


Disponibile in modalità Videoconferenza


22 Ott 2021